Search

English

سوسن رشیدی قهرمان یازده دوره کیک بوکسینگ

 یازده دوره قهرمان کیک بوکسینگ زنان کشور است .وی علیرغم داشتن زندگی سخت کوچ‌نشینی دور بودن مسیر محل سکونت و باشگاه و مخالفت‌های خانواده عشابری درباره حضور یک زن در اجتماع با پشتکار و علاقه به ورزش ادامه داده است. وقتی یک زن ورزشکار ایرانی قهرمان می‌شود، او تنها بر رقیبان خود پیروز نشده است، بلکه بر مقررات تبعیض‌آمیز، باورهای مردسالارانه و کمبود امکانات هم پیروز شده است، از این روست که موفقیت ورزشکاران زن ایرانی ارزشی مضاعف دارد.

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...