Search

English

کنش‌های کوچک ایستادگی، اثر استیو کراشا و جان جکسون

ترجمه اختصاصی توانا از «کنش‌های کوچک ایستادگی» داستان‌هایی از سراسر جهان را– بعضی از آن‌ها معروف ولی اکثر آن‌ها ناشناخته در کتاب‌های تاریخ – در مورد روش‌های ابتکاری و الهام بخش برای مقاومت در برابر رژیم‌های سرکوبگر جمع آوری می‌نماید. این داستان‌ها حکایت کسانی است که سکوت را نپذیرفتند، حکایتی که نشان می‌دهد می‌توان دیکتاتور‌ها را سرنگون نمود، قوانین ناعادلانه را تغییر داد و حتی به مردم حس جدیدی از انسانیت خود بخشید، علی رغم اینکه دیکتاتور‌ها آن را انکار کنند.

انتشارات بیشتر ...