Search

English

قلعه شهر نو به آتش کشیده شد!

نهم بهمن‌ماه ۱۳۵۷اطراف قلعه شهر نو در تهران شاهد تظاهرات بود. ماموران نظامی جمعیت را با تیراندازی هوایی پراکنده می‌کردند. حدود ساعت ۶ چند نفر از جوانان به «قلعه» حمله کردند. خانه‌ها و مغازه‌های داخل «قلعه» را آتش زدند. تعدادی از کارگران جنسی زن در این حادثه کشته و زخمی شدند. ۴۰ سال گذشت و … .

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...