Search

English

مردم‌سالاری؛ اثر رابرت پوتنام

«رابرت پوتنام» استاد دانشگاه هاروارد و محقق علوم سیاسی با مطالعه ده‌ها هزار نفر از شهروندان و ساکنین اقوام مختلف در آمریکا،به این نتیجه رسید که هر چه تکثر قومی در اجتماعی بیشتر باشد، اعتماد، هم در سطح درون‌قومی و هم در سطح بین‌الاقوامی در اجتماع مورد مطالعه، کمتر خواهد بود. بستگی این دو عامل با هم، یعنی ارتباط بین تکثر قومی بالا و اعتماد پایین، به نوبه خود نتایج اجتماعی دیگری به دنبال خواهد داشت. در این می‌ان، می‌توان به این پیامدهای اشاره کرد: اعتماد کمتر به مسئولین امور و به رسانه‌های محلی؛ کارایی سیاسی کمتر؛ انتظارات و مطالبات سیاسی – اجتماعی بیشتر و دستاوردهای دلخواه و ارضاءکننده کمتر؛ کیفیت زندگی پایین‌تر و خوشبختی کمتر…
جستاری که در پیش روی دارید، ترجمه گزیده‌ای است از «بولینگبازی تنهایی: فروپاشی و نوزایش همزیستی آمریکایی».

انتشارات بیشتر ...