Search

English

پیشگیری از خودکشی پس از آزادی از بازداشت موقت

شماری از بازداشت‌شدگان اعتراضات پس از آزادی از زندان و بازداشت‌گاه بر اثر فشارها و تهدیدها دست به خودکشی می‌زنند. نیما نوروزی،‌ روانشناس بالینی، توضیح می‌دهد که چگونه می‌توان این فشارها را تحلیل کرد و تا حد ممکن بر آن‌ها غلبه کرد.

این برنامه ۱۳ آذر ۱۴۰۱ در اینستاگرام آموزشکده توانا به صورت زنده برگزار شد.

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...