Search

English

لباس متحدالشکل زندان

لباس‌های متحدالشکل، لباس‌هایی هستند که در زندان تهیه می‌شود و در اختیار زندانیان قرار می‌گیرد. روی این لباس‌ها برچسب‌هایی وجود دارد که حاوی مشخصات هویتی زندانی است و متناسب با نوع موسسه، طبقه‌بندی، فصول سال، و آب و هوای استان طراحی می‌شوند.

پوشیدن لباس مخصوص زندان، برای همه زندانیان در زندان الزامی است اما استثنائاتی هم در این باره وجود دارد، که عبارتند از:

۱- زندانیانی که خارج از زندان و در مراکز حرفه‌آموزی مشغول به کار و تحمل کیفر هستند، اجباری به پوشیدن لباس مخصوص زندان ندارند

۲- زندانیان سیاسی و مطبوعاتی، محکومان مالی-حقوقی و مددجویان کانون اصلاح و تربیت در موارد اعزام به خارج از زندان – مثل دادسرا، دادگاه، و بیمارستان – الزامی به پوشیدن لباس مخصوص زندان ندارند

۳- زنان زندانی هم در موارد اعزام به خارج از زندان، الزامی به پوشیدن چادر ندارند

این موارد بر اساس ماده ۷۳ آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور لازم‌الاجرا است.

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...