Search

English

جداسازی زندانی، انتقال به سلول انفرادی نیست

آیا منظور از جداسازی زندانی، انتقال او به سلول انفرادی است؟

نه!

برای پاسخ دقیق‌تر به این موضوع، سه مورد کلی را باید در نظر بگیریم؛

۱- در هیچ یک از مقررات قانون آئین دادرسی کیفری، به قضات دادسرا یا دادگاه‌ها مجوز نگهداری فرد بازداشتی یا زندانی در سلول‌های انفرادی، داده نشده است.

۲- در هیچ یک از قوانین کیفری و مجازاتی ، تحمل زندان در سلول انفرادی،‌ به عنوان مجازات، پیش‌بینی نشده است.

۳- منظور قانون‌گذار از تجویز جداکردن متهمان از سایر زندانیان، این است که با توجه به موقتی‌بودن قرارهای بازداشتِ صادره، متهمان در بازداشتگاه‌های موقت و جدا از زندانیان نگهداری شوند، نه در زندان‌ها و در جمع زندانیان.

همچنین افرادی هستند که پرونده اتهامی مشترک دارند و نگهداری آن‌ها با هم در یک محل ممکن است این امکان را برای آن‌ها فراهم کند که با یکدیگر تبانی کنند و مسیر تحقیقات را در رسیدن به حقیقت منحرف کنند. در اینگونه موارد، مقام قضائی دستور می‌دهد که متهمان جدا از یکدیگر نگهداری شوند. این دستور به این معنی نیست که هر کدام از متهمان در سلولی انفرادی و به‌تنهایی نگهداری شوند، بلکه آن‌ها فقط نباید در یک محل یا یک آسایشگاه باشند.

قوانین مربوط به جداسازی زندانی، طبق تبصره یکِ ماده ۳۳ آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، لازم‌الاجرا است.

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...