Search

English

شرایط نظارت بر وضعیت زندان

زندانیان باید ادب و نزاکت را در روابط بین خود و مسئولان زندان رعایت کنند و از فریادزدن و آواز‌خواندن با صدای بلند، جروبحث و گفت‌وگوهای تند و مشاجره‌ی فردی یا دسته‌جمعی خودداری کنند. همچنین نباید در فضای بسته و مسقف سیگار بکشند.

 برای نظارت بر روابط زندانیان و حُسن اجرای برنامه‌ها و مقررات زندان، می‌بایست در همه اتاق‌ها، سالن‌ها، اندرزگاه‌ها و اماکن عمومی موسسه، دوربین مداربسته نصب شود که بتواند به صورت شبانه‌روزی صدا و تصویر زندانیان را ضبط ‌کند.

رئیس موسسه، فرمانده یگان حفاظت، و مسئول حفاظت و اطلاعات زندان به همه تصاویر دوربین‌های مداربسته دسترسی دارند و می‌توانند آن‌ها را بازبینی کنند. همزمان رئیس اندرزگاه و مسئولِ مراقب هم، در حیطه وظایف محوله‌اش امکان دسترسی به تصاویر بخش‌های مختلف اندرزگاه را دارد.

بنابراین طبق ماده ۶۷ آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، نظارت بر رفتار زندانیان می‌بایست با دوربین‌های مداربسته نصب‌شده‌ در همه جای موسسه، انجام شود.

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...