Search

English

کودکان دارای والدین زندانی، لزوم و نحوه حمایت


درد و رنج زندانی‌بودنِ والد یا والدین برای کودکان آن‌ها دشواری‌های بسیاری از لحاظ روحی و روانی به ارمغان می‌آورد و از طرفی برخی از این کودکان ناخواسته پا به عرصه کنشگری می‌گذارند و می‌خواهند در مسیر دادخواهی قدمی بردارند، یا به‌اصطلاح کاری برای والدین زندانی خود انجام دهند که این موضوع نیز ناخوشیندی‌های زیادی برای آنان دارد. سوال این است که چگونه می‌توان از این کودکان حمایت کرد و به نحوی از رنج آنان کاست؟ در این برنامه به موضوع کودکان دارای والدین زندانی و لزوم و نحوه حمایت از آنان می‌پردازیم.

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...