Search

English

بگوـ بشنو، ۸: سود و زیان مذاکره، مناظره و مجادله


در این برنامه به این گفت‌وگو پیرامون این موضوع‌ پرداخته شده است که اگر گفت‌و‌گو، اولین گام ِ درک متقابل است، چند نوع هم‌صحبتی وجود دارد؟ مذاکره، مناظره، مجادله هر کدام، به چه معناست؟ چه فایده یا ضرری دارند و برای برقراری پلورالیسم و تساهل و اعتباردادن به افکار متنوع، در ایران، مسئولیت فردی هر شهروند، چیست؟

این برنامه ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ با حضور فرشته مولوی،‌ نویسنده، و جمعی از پژوهشگران در اتاق آموزشکده توانا در کلاب‌هاوس برگزار شده است.

تاریخ

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی ...