Search

English

لغت‌نامه کدخدا، ۴۰: تمدن و بلای غیرآسمانی و تولید و توهم و تهمت

تمدن چه باشد؟ شهرنشینی. برج‌سازی. آسفالت. آن‌که هر روز افتتاح کند. دروازه آن معروف است. انواع بزرگ و طلایی و اسلامی و غیره دارد. در نوع بزرگ آن سقوط می‌کنند، در نوع طلایی آن هر روز سینه می‌زنند و هر شب اعدام می‌کنند و در نوع سازندگی آن یک عالمه سد نامطمئن می‌سازند. سازندگی. اختلاس‌کردن در ابعاد نسبتا محدود. اختلاس در ابعاد نامحدود در زمانی صورت میگیرد که حکومت با تمدن مخالف باشد و بخواهد کاملا اسلامی بشود. هر وقت نام تمدن زیاد برده میشود احتمالا یک اشکال جدی مالی وجود دارد. روزی صد بار ذکر هدف تمدن برای دفع فشار خون خوب است. یکی از واژههای مناسب برای گفتاردرمانی. گفتگوی تمدن‌ها: نوعی زرشک که برای مصرف کتاب زرشک پلو با مرغ زعفرانی خوب است. تمدن هر نوع باشد با بلایای زمینی و آسمانی می‌تواند نابود شود. و حال به این رسیدیم که بلای غیرآسمانی چیست.

بلای غیرآسمانی چه باشد؟ نوعی توهم توطئه. توطئه: نوعی تئوری که در آن معلوم میشود عوامل استکبار جهانی تمام کارهایشان را ول کردهاند و با وجود اینکه ما هیچ نقشی در سرنوشت و زندگی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و صنعتی آنان نداریم، اما گیر دادهاند به ما و قصد دارند به جای حفظ منافع ما منافع خودشان را حفظ کنند. محل توطئه: کشورهای خارجی. دلیل توطئه: اهمیت ما در جهان. نوع بیماری: پارانویا. انواع بلای غیرآسمانی: بسیج، سپاه، سپاه قدس، جنتی، علم الهدی، شورت، جوراب رنگ پا، اشارپ، رژ لب، پن کیک، رنگ موی بور. انقلاب. مردم معمولا سعی می‌کنند بلاهای غیرآسمانی را هم گردن آسمان بیندازند تا خیال‌شان راحت شود. قلیان و خالکوبی به عنوان شدیدترین بلاهای آسمانی معاصر شناخته شده است. معمولا بلاهای زمینی و آسمانی در کشورهایی زیاد است که تولید در آن‌ها کم است. پس باید بدانی تولید چیست؟

تولید چه باشد؟ یکی از کارهای نمایشی که در کشورهای جهان سوم انجام میدهند تا هم دولت به مردم نشان بدهد که به فکر محرومان و پابرهنگان است و هم مشت محکمی به دهان خارجیها بزنند. دهان خارجیها: گروهی از روشنفکران مخالف حکومت. انواع تولید: عکس‌گرفتن از کارخانه، پاره‌کردن پرچم با قیچی‌های گل منگلی، مصاحبه در حالی که پشت سر وزیر تعدادی در حال کار هستند؛ استفاده از دختر کوچولو برای دادن دسته گل ضروری است. تولید در بسیاری از کشورهای جهان سوم توهم است. پس باید بدانی توهم چیست.

توهم چه باشد؟ احساس اکثر سیاستمداران جهان سوم نسبت به خارجیها، مردم و همدیگر. هالوسیناسیون. توهم موجب زدن انواع تهمت به دیگران می‌شود پس بدان ای پسر که تهمت چیست و کلا چرا.

تهمت چه باشد؟ کار ناروایی را به کسی نسبت دهند که درستی آن اثبات نشده باشد. کاری که هر وقت احساس کردیم در مقابل دیگران درمانده­ایم، انجام‌دادنش لازم است. نسبت‌دادن علنی کاری که یواشکی انجام میدهیم و دوست نداریم کسی بفهمد، به کسی که از ما خوشش نمیآید. اتهام: یکی از اموری که زدن آن برای هر انسانی لازم است. متهم: کسی که از ریخت نحسش خوشمان نمیآید. دلایل اتهام‌زدن: عصبانی‌شدن. به مدت طولانی از کسی بیاطلاع بودن. تفاوت داشتن کسی که به او اتهام میزنیم با خودمان. نحوه رفع اتهام: یک تهمت بزرگ‌تر به او میزنیم. انواع اتهام: مشکوک، معلوم‌الحال، مزدور، مسئلهدار، عامل دیگران، دستش از آستین دیگران خارج شده است. پولدار، خوشگل، معروف، مخالف، یکی غیر از من. روش زدن اتهام: فکر میکنیم که اگر چه چیزی را به ما بگویند خیلی ناراحت میشویم، همان را به کسی که از او ناراحت هستیم میگوییم. نحوه اثبات اتهام: آن‌قدر آن اتهام را تکرار میکنیم تا مورد قبول همگان قرار بگیرد.  حکایات و امثال: «سر متهم بیگناه پای دار میره، بالای دار هم میره»، « حرف حساب جواب نداره، اما تهمت که میتونی بزنی»، «تهمت مزن بهر کسی، اگر هم زدی بزن بزن که داری خوب میزنی»، «مال خودت را محکم نگه دار، بعد هر تهمتی دلت خواست به همسایه بزن»، «هر تهمتی که به خودت نمیپسندی، حتما به دیگران بزن». شاعر در مورد اتهام گفته است: «ماییم و می و مطرب و این کنج خراب / جان و دل و جام و جامه در رهن شراب / این‌ها همه اتهام شاعر هستند / خیام! از این روی شدی نقش بر آب». تهمت در مجلس شورای اسلامی نیز کاربرد زیادی دارد و چیزی است که بین نمایندگان از جمله علی مطهری و کوچک‌زاده رد و بدل می‌شود. حال که بدین جای رسیدی باید بدانی که علی مطهری چه باشد.

 

کدخدای علی‌آباد و حومه

انتشارات بیشتر ...