English

زندگی پر درد بیماران کلیوی

از هر ۹ ایرانی یک نفر دچار نارسایی کلیه است. هر سال ۲۵۰۰ نفر به جمعیت بیماران کلیوی ایران اضافه می‌شود. تعداد بیماران کلیوی ایران در ۱۰ سال گذشته چهار برابر افزایش یافته است. انجمن بیماران کلیوی در ایران می‌گوید که دستگاه‌های دیالیز کشور فرسوده هستند. سالانه به هزار دستگاه دیالیز جدید در کشور نیاز داریم.

تاریخ

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی ...