Search

English

دعوت بی‌شرمانه

محروم‌کردن زندانیان سیاسی از حق درمان و رسیدگی پزشکی، یکی از روش‌های جمهوری اسلامی برای خاموش‌کردن صدای اعتراض آنان است. اکنون فاطمه سپهری، زندانی سیاسی، پس از عمل جراخی قلب به زندان بازگردانده شده است و از حقوق ابتدایی یک زندانی نیز محروم است.

خالق اثر

اسد بیناخواهی

برچسب‌ها

کاریکاتورهای بیشتر ...