Search

English

گزارش مردمی از کرمانشاه‎

یکی از شهروندان اهل کرمانشاه با ارسال این گزارش کوتاه از مردم خواسته است که قدر محیط زیست را بدانند و در پاکیزگی آب‌ها کوشا باشند.

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...