Search

English

روایت یک پرونده ۵۶، بازداشتگاه کهریزک

در این برنامه نگاهی شده است به بازداشتگاه کهریزک که با حضور مسعود علیزاده، از جان‌به‌دربردگان فاجعه کهریزک، برگزار شد. در این برنامه با حضور شماری از کارشناسان و کنشگران مدنی به اخبار زندانیان و فشار، بازداشت و احظارخانواده فعالین در هفته‌های اخیر در جمهوری اسلامی پرداخته شده است.

این برنامه ۱۲ تیر ۱۴۰۲ در کلاب‌هاوس آموزشکده توانا برگزار شد.

تاریخ

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی ...