English

زندان در ایران در هفته‌ای که گذشت ۵۶

تاریخ

برچسب‌ها

در این برنامه با حضور شماری از کارشناسان و کنشگران مدنی به اخبار زندانیان و بازداشت‌شدگان و محرومیت از حق برخورداری از وکیل پرداخته شده است این برنامه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ در کلاب‌هاوس آموزشکده توانا برگزار شد.

ویدئوهای بیشتر ...