Search

English

فرح پهلوی؛ شهبانوی ایران با سودای اعتلای فرهنگ

فرح دیبا که پس از ازدواج با محمدرضاشاه پهلوی، فرح پهلوی نامیده شد در ۲۲ مهرماه ۱۳۱۷ در تهران به دنیا آمد. او معمار و مترجم است. فرح پهلوی مورد احترام بسیاری از کسانی است که حتا با سلطنت و یا شخص محمدرضاشاه پهلوی مخالفت یا عداوت دارند. «مارک ایروینگ» خبرنگار روزنامه‌ی تایمز لندن که در سن شصت و پنج سالگی ِ فرح پهلوی و پس از سال‌ها سکوت ِ ملکه‌ی سابق ایران در آپارتمان او در پاریس با فرح دیبا گفت‌وگو کرده بود، می‌نویسد که برای بسیاری از ایرانی‌ها که دوران قبل از انقلاب را به خاطر می‌آورند، فرح دیبا چهره‌ی مهربان‌تر حکومت محمدرضاشاه است.

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...