English

شعله پاکروان: اعدام با هر شکل و عنوانی مذموم است

شعله پاکروان، مادر ریحانه جباری که به حکم دادگاه جمهوری اسلامی اعدام شد، درباره مخالفت با اعدام و دلایل آن می‌گوید.

صحبت‌های خانم پاکروان بخشی از برنامه‌ای است که در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ در کلاب‌هاوس آموزشکده توانا برگزار شد.

تاریخ

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی ...