Search

English

استراتژی‌های تعامل عمومی دیجیتال

Digital Strategies for Public Engagement

این وبینارها به دانشجویان شیوه ها و مطالعات موردی برای تعامل آنلاین را ارائه می کنند. این وبینارها شما را با شیوه های مفیدی آشنا می کند که از طریق آن ها می توان تعامل بیشتری در محیط آن لاین ایجاد نمود. در این دوره تجارب مفیدی در ارتباط با این موضوع در اختیارتان قرار می گیرد.

جلسه اول: ایجاد انجمن آنلاین این وبینار از دانشجویان می خواهد تجربیات و اطلاعات  خود را در مورد...
جلسه دوم: اقدام فوری  این جلسه برشیوه های تعامل آنلاین در زمینه ی واکنش های اضطراری متمرکز است...

تاریخ

2012

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی ...