Search

English

نظام‌های توتالیتر، انسان‌ها را از هم جدا می‌کنند


مهم‌ترین کاری که حکومت‌های توتالیتر انجام می‌دهند، ایجاد از خود بیگانگی است. یعنی انسان را از انسانیت تهی می‌کنند. در این برنامه نیما نوروزی، روان‌شناس بالینی پیرامون این موضوع صحبت می‌کند که نظام‌های توتالیتر، انسان‌ها را از هم جدا می‌کنند. این برنامه بخشی از بگو-بشنو ۲۱ است با عنوان «زن-زندگى-آزادى؛ یک جنبش فرهنگی، سیاسی و غیرایدئولوژیک» که ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ با حضور برخی از پژوهشگران و کنشگران در کلاب‌هاوس آموزشکده توانا برگزار شده است.

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...