Search

English

طنز و تقدس‌زدایی


در این برنامه مجید محمدی، جامعه‌شناس، به موضوع طنز و تقدس‌زدایی می‌پردازد و در ادامه فهرستی از روش‌های تقدس‌زدایی از دین ارائه می‌کند.

این برنامه بخشی از بگو-بشنو ۱۶ است با عنوان «طنز اجتماعی؛ تقدس‌زدایی مداراگر» که ۱۱ مرداد ۱۴۰۲ با حضور هادی خرسندی و برخی از پژوهشگران و کنشگران از اتاق کلاب‌هاوس آموزشکده توانا برگزار شده است.

تاریخ

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی ...