Search

English

مردم برای شفا به امام‌زاده‌ها می‌روند؛ آخوندها به تور درمانی اروپا

رسانه‌های ایران نوشتند که جزایری امام جمعه اهواز درگذشت. خبرتکمیلی منتشر شد که جزایری زنده است و در انگلستان به سر می‌برد.روحانیان مردم را برای درمان به امام‌زاده‌ها می‌فرستند ولی خودشان به اروپا می‌روند.

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...