Search

English

وضعیت اسفناک بند زنان زندان آمل

«وضعیت بهداشتی زندان زنان آمل نامطلوب است. اخیرا  یک زندانی به دلیل عدم رسیدگی پزشکی درگذشت. زندانیان حدود هفت هشت ماه دسترسی به هواخوری نداشتند. آن‌ها فروشگاه هم ندارند و خریدشان را نگهبانان از بند مردان انجام می‌دهند.»
این بخشی از روایت آرش صادقی، کنشگر مدافع حقوق بشر، است که به نقل از همسرش گلرخ ایرایی روایت می‌کند که در زندان آمل محبوس است.

این بخشی از قسمت نهم برنامه هفتگی «زندان در ایران در هفته‌ای که گذشت»است که  در تاریخ هشتم آذر ۱۴۰۰  در کلاب‌هاوس آموزشکده توانا برگزار شد.

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...