Search

English

نیکوکاری «جمعیت امام علی» محدود به شیعیان نبود و نیست


«جمعیت امام علی» از زمانی که در ایران فعالیت خودش را شروع کرد، بیشتر یک نماد ملی بود که در آن فرهنگ پهلوانی به عنوان سمبلی از رشادت و فتوت و جوانمردی در نظر گرفته می‌شد و بحث تفاوت شعیه و سنی در نظر گرفته نمی‌شد. نیکوکاری این نهاد محدود به شیعیان نبود و نیست. این بخشی از صحبت‌های زهرا رحیمی، از بنیان‌گذاران نهاد خیریه جمعیت امام علی، است. این برنامه زنده، ۳ شهریور ۱۴۰۲ از صفحه اینستاگرام گفت‌وشنود با حضور او و شارمین میمندی،از بنیان‌گذاران جمعیت امام علی، برگزار شده است.

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...