English

روایت یک پرونده، ۴۹- مجاهد کورکور، زندانی سیاسی محکوم به اعدام

تاریخ

برچسب‌ها

در این برنامه نگاهی شده است به وضعیت و پرونده مجاهد کورکور،‌زندانی سیاسی محکوم به اعدام.

این برنامه با حضور جمعی از کنشگران مدنی در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۴۰۲ در اتاق آموزشکده توانا در کلاب‌هاوس برگزار شد.

ویدئوهای بیشتر ...