Search

English

استثمار کودکان توسط بسیج دانش‌آموزی


در جمهوری اسلامی مجله‌های پورن دیده نمی‌شود، همانطور که می‌گویند دگرباشی جنسی در ایران وجود ندارد، ساز و ابزار آلات موسیقی نشان داده نمی‌شود اما تا دلتان بخواهد نمایش سلاح، جنگ، شهادت‌طلبی، ستایش مرگ و کشت‌وکشتار رواج دارد. در این برنامه نیره انصاری، حقوقدان، به بررسی موضوع استثمار کودکان توسط بسیج دانش‌آموزی در جمهوری اسلامی می‌پردازد. این برنامه بخشی از بگو-بشنو ۲۳ است با عنوان «رابطه آزادی دینی با با برابری جنسیتی» که ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ با حضور برخی از پژوهشگران و کنشگران در کلاب‌هاوس آموزشکده توانا برگزار شده است.

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...