English

کنشگری در ایران؛ پایه‌ها و روش‌ها

Create Your Activism Plan

آیا شما هم به عنوان یک ایرانی، همیشه دغدغه کنشگری و مبارزه مدنی و سیاسی دارید؟ آیا می‌دانید پایه‌ها و روش‌های کنشگری در ایران چیست و نقش‌های مختلف مردم در مبارزه چطور می‌تواند باشد؟ و اینکه چطور می‌شود به گسترده‌ترشدن مبارزات در هر دوره‌ای کمک کرد؟برای همین منظور، آموزشکده توانا با همکاری مرکز بین‌المللی مبارزه […]