Search

English

وزرای دادگستری روحانی، ناقضین حقوق بشر

توانا– بیش از ۵۰۰ فعال دانشجویی در نامه‌ای به روحانی به گسترده شدن «فضای سرکوب» در دانشگاه‌ها و سرکوب دیگر گروه‌ها از جمله کارگران، معلمان و دروایش اعتراض کردند. آن‌ها گفتند که ما به پکیل رای دادیم و نه قاضی. روحانی پیش از انتخابات گفته بود که اگر رئیس‌جمهور بشود زندانی سیاسی نخواهیم داشت و نه تنها زندانی سیاسی که اساسا ایران زندانی نخواهد داشت اما با آمدنش نه تنها زندانی سیاسی کم‌تر نشد بلکه هر روز بر تعداد آن افزوده می‌شود. 

 

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...