Search

English

مرگ خاموش پرستاران

توانا- سعید عالیان، پرستار ۲۴ ساله به دلیل شیفت‌های متعدد و خستگی ناشی از کار زیاد دچار مرگ مغزی شد. سازمان نظام پرستاری می گوید که تنها در یک سال گذشته ۱۶ پرستار در اثر فشار کاری شدید جان باختند. در ایران به ازای هر ۱۰۰ تخت بیمارستانی، ۱۰۰ پرستار و در اروپا به ازای هر ۱۰۰ تخت هزار و صد پرستار وجود دارد. 

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...