Search

English

مالباختگان موسسات مالی اعتباری

نوروز است بسیاری از شهروندان عزم سفر دارند. مالباختگان موسسات مالی اعتباری اما برای‌شان سفر دشوار است چرا که برخی بخشی از سرمایه‌‌شان و برخی همه سرمایه‌شان را در این موسسات از دست داده‌اند. اختلاس در ایران بی‌داد می‌کند.

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...