Search

English

شعارهای مردم ایران در تظاهرات سراسری ۸ دی‌ماه

این ویدئو چکیده‌ای است از شعارهای مردم ایران که در تظاهرات ۸ دی‌ماه در سراسر ایران سر دادند.

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...