Search

English

سواستفاده جنسی از کودکان، نشانه‌ها و پیشگیری

هر از چندگاهی خبری تلخ در مورد آزار جنسی کودکان حواس ما را به سمت این مشکل اجتماعی جلب و جذب می‌کند و باز آب‌ها از آسیاب می‌افتد و همه چیز فراموش می‌شود تا فاجعه‌ای دیگر.

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...