Search

English

تغذیه رایگان مدارس؛ طرحی در غبار

کسانی که پیش از انقلاب اسلامی در مدارس ایران درس خوانده‌اند در مورد تغذیه رایگان در مدارس ایران بسیار گفته‌اند. در این سال‌های اخیر در مورد طرح تغذیه رایگان سخنانی بر سر زبان‌ها افتاد. سال گذشته هیچ اعتباری برای توزیع شیر در مدارس تخصیص نیافته است. سال جاری، به دلیل نبود اعتبار، کارگروه توزیع شیر، کار خاصی نمی‌کند. آیا طرح تغذیه رایگان در مدارس ایران بسامان می‌شود؟ 

تاریخ

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی ...