Search

English

بحران زلزله و بی‌پناهی مردم

در بحران‌هایی مانند زلزله که ناکارامدی حکومت جلوه‌ی بیش‌تری پیدا می‌کند پرسش بسیاری از مردم این است که چرا سرمایه‌هایی که حکومت خرج مردمان دیگر کشورها می‌کند خرج مردم ایران نمی‌شود که اگر چنین می‌شد وضعیت مردم این‌گونه نبود.

تاریخ

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی ...