Search

English

اِرزِبِت سزیکِرِز، مجارستان: زندگی مساعدتی برای معلولان

 

” تو چه جور مادری هستی؟ “

سزیکِرِز شبکه ای از بیست و یک مرکز در سراسر مجارستان ایجاد کرده که آموزش شغلی، فرصت کار، و زندگی مساعدتی به بیش از ششصد فرد معلول با معلولیت مضاعف ارائه می کند. تسهیلات او شرایط موجود معلولیت و بهداشت ذهنی را شدیدا تغییر داده و روش‌های جاری در این قلمرو را به چالش کشیده‌اند. در جلسه دوم می‌خواهیم ببینیم او چگونه چنین شبکه‌ای را ایجاد کرده و موانع و ظرفیت‌هایی که در برابر او قرار داشته چه بوده‌اند.

بحث نظری: نقش کارآفرینان اجتماعی

برای مشاهده اسلایدها اینجا کلیک کنید.

  ” تو چه جور مادری هستی؟ “ سزیکِرِز شبکه ای از بیست و یک مرکز در سراسر مجارستان ایجاد...
اخلاق باید با ظرفیت همگام شود گرانت با همکاری دیگران تغییراتی را در بهداشت جهانی  به وجود آورد...
جیرو بیلموریا، هندوستان: حفاظت از کودکان میلیون‌ها کودک در هند در خیابان‌ها زندگی می‌کنند و به کار مشغول‌اند....
اگر قرار باشد دنیا سر و سامان بگیرد ده ها میلیون برزیلی در حلبی‌آبادهای شهری زندگی می‌کنند و فاقد مسکن...

تاریخ

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی