Search

English

اعتراضات مردمی در سراسر ایران

اعتراضات مردمی این روزها در سراسر ایران در جریان است. از کارگران تا کشاورزدان و مال‌باختگان و معلمان و زنان، همه و همه به شرایط زندگی نامناسب خود در کشور اعتراض دارند. در حالی که حکومت ایران مشکلات را ناشی از آمریکا و دشمنان می‌داند، مردم فریاد می‌زنند: «دشمن ما همینجاست / الکی می‌گن آمریکاست.

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...