Search

English

آیا شاهد قحطی بنزین خواهیم بود؟

رئیس اتاق بازرگانی تهران می‌گوید که تا ۳ ماه آینده با قحطی کالا و مواد اولیه روبه رو خواهیم بود.
آیا بنزین نیز قحطی خواهد شد؟

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...