Search

English

آقایان در مبارزه با امپریالیسم، آقازاده‌ها در آغوش «شیطان بزرگ»

توانا– خودشان داعیه ضدآمریکایی‌بودن دارند و امپریالیسم‌ستیزی و فرزندانشان گرین‌کارت آمریکا دارند. تعدادشان هم آن‌قدر زیاد است که نام‌بردن از همه‌شان ممکن نیست. 

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...